Raad van Beheer bestuursleden leggen functie neer

Via de Facebookpagina van de Raad van Beheer deelden enkele bestuursleden gisteren (4 december) dat ze hun functie bij de RvB per direct neerleggen:

Neerleggen bestuursfuncties

Naar aanleiding van de laatstgehouden Algemene Vergadering op 28 november j.l. hebben onderstaande bestuursleden zich beraden op de ontstane situatie.

Wij hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de leden een duidelijk signaal hebben afgegeven. Een signaal dat het ingezette beleid onvoldoende draagvlak heeft en dat de ingeslagen weg blijkbaar niet de weg is die de leden op willen.

De verdeeldheid binnen de kynologie is onverminderd groot en, juist nu, is de kynologie gebaat bij een eensgezind bestuur dat het draagvlak en het vertrouwen van de leden heeft.

Wij zijn van mening dat we de leden de ruimte moeten geven om een gelijkgestemd bestuur te kiezen. Door nu plaats te maken willen wij de weg vrij maken voor een nieuw bestuur om dat proces in gang te zetten.

Wij zullen met ingang van vandaag onze bestuursfuncties neerleggen. Uiteraard kunnen de nieuwe bestuursleden een beroep op ons doen bij de overdracht van portefeuilles.

Wij hopen dat de kynologie met de nieuw gekozen bestuurders gaan toewerken naar een situatie waarbij de onderlinge verdeeldheid wordt omgezet naar een brede en positieve samenwerking in het belang van de gezonde rashond.

Met vriendelijke groet,

Albert Hensema

Gabri Kolster

Andy Makkink

Jan Veeneman

Vandaag – 5 december – volgde een bericht van het nieuw gekozen bestuur.

Nieuwe bestuurssamenstelling
 
Als nieuw gekozen bestuursleden vernamen wij gisteren dat het zittende bestuur heeft besloten per direct terug te treden.
Wij betreuren dit besluit en wij bedanken deze bestuursleden voor hun inzet in de Nederlandse kynologie.
Gisteren zijn de vier nieuwe bestuursleden bijeen gekomen en hebben de volgende bestuurssamenstelling afgesproken:
  • Voorzitter: dhr. Hildeward Hoenderken
  • Secretaris: dhr. Jakko Broersma
  • Penningmeester: vacant
  • Vice-voorzitter: dhr. Cor Last
  • Lid: mevr. Els Siebel
Wij bedanken de leden voor het in ons gestelde vertrouwen.
Wij zullen u op korte termijn nader berichten over de invulling van de ontstane vacatures.
Met kynologische groet,
Hildeward Hoenderken
Jakko Broersma
Cor Last
Els Siebel

(Bron: Facebook Raad van Beheer)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s