Visie

Hoewel de invulling hiervan uiteindelijk bij onze leden ligt, is de de vereniging ontstaan vanuit een bepaalde visie. We hopen, dat deze visie waarmee de vereniging is begonnen onderschreven wordt door onze leden.

De Ierse Setter Vereniging staat voor een gezonde en correcte Ierse Setter, waarbij de waarde voor de jacht en daarmee tevens uiterlijke kenmerken van een Ierse Setter behouden dienen te worden. Dit bereiken we door samen te werken. Niet alleen met fokkers, eigenaren en liefhebbers van het ras, maar ook met rasspecialisten, keurmeesters, dierenartsen en andere professionals die ons kunnen helpen om zo lang mogelijk van een correcte en gezonde Ierse Setter te kunnen genieten.

Hoe willen we dit aanpakken?

  • Zorgvuldige fokkerij op basis van gezondheid. Dit betekent dat de gezondheidsonderzoeken van belang zijn die de Ierse Setter aangaan; oogproblemen, epilepsie, maagkantelingen, specifieke kanker. Afhankelijk van de (DNA) onderzoeken die daarvoor mogelijk zijn zouden deze ook een plaats in het VFR moeten krijgen. Hierin moet er ook rekening gehouden worden met de beschikbare genenpool.
  • Voor het voortbestaan van het ras is het belangrijk de drie verschillende typen eigenaren te ondersteunen. Niet alleen de eigenaren van show- en huishonden, maar ook die van de Ierse Setter als jachthond. Voor de Ieren in de jacht zien we graag een aanlegtest. Daarnaast is het wellicht een mogelijkheid weer een schottest aan te bieden. Ongeveer 30 jaar geleden was dit laatste verplicht om te mogen fokken. Nu is dat niet meer het geval. We gaan graag in gesprek met al onze leden om te horen waar behoefte aan is en hoe wij als Ierse Setter Vereniging kunnen helpen.
  • De Ier is bekend om zijn fraaie uiterlijk. Naast een rode, lange vacht zien we graag een racy en goed gebouwd type. Gemaakt om galopperend gedurende lange tijd over het veld te zoeken. Daarnaast is ook het adellijke hoofd een belangrijk aandachtspunt. Natuurlijk valt er veel te interpreteren als het gaat over de rasstandaard, maar we zien dat er soms wel een hele eigen draai aan gegeven wordt. Helaas zijn er ook steeds meer (allround) keurmeesters die geen idee meer hebben van het ras, maar vooral gaan voor glamour en grooming. Wat betekent dan een kwalificatie op een show? Hierin zoeken we de hulp van rasspecialisten, fokkers en keurmeesters. Te denken valt aan het evalueren van nesten of het bespreken van ouderdieren. Het kan helpen om fokkers breder te laten kijken en om samenhorigheid binnen het ras te bewerkstelligen. Natuurlijk heeft elke fokker zijn specifieke kenmerken/voorkeuren. Gelukkig zijn we niet allemaal gelijk. Maar samen kijken naar de Ierse Setter en daarmee het verbreden van kennis en inzichten is iets waarin we mensen graag willen verenigen.

Wat doet de vereniging nu?

Onze eerste stap was de officiële oprichting van de vereniging. Sinds 27 juni 2019 is deze oprichting een feit. Daarnaast publiceerden we de website en een Facebookpagina.

De volgende stap van onze vereniging was voldoende leden werven voor aanmelding bij de Raad van Beheer. Sinds 5 mei 2021 zijn we aangesloten!

We zullen jullie op de hoogte houden van onze activiteiten. Kijk voor meer nieuws op deze website en onze Facebookpagina

Word lid!