Dekberichten


Kelsey from Askeaton
HD A
PRA RCD 1 & 4 vrij
CLAD vrij

Gedekt door:

          &
Nuran Ireleith Schwung Pablofireleith
HD A HD A
PRA RCD 1 en  4 Vrij PRA RCD 1 en  4 Vrij
CLAD Vrij CLAD Vrij

Gedekt op 22-11-2020

Pups verwacht: 20-01-2021

Kennel: From Askeaton

E-mail: D.Huisman6@kpnplanet.nl


Meer informatie over de gezondheid van het ras