Privacy

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en waarom doen wij dit?

De gegevens die wij van u verzamelen verstrekt u ons zelf. De verwerkingsgrondslag is/zijn de overeenkomst(en) die u met ons sluit. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van een correcte ledenadministratie en/of uw aanmelding voor een door ons georganiseerd dan wel een door ons in samenwerking/opdracht van een derde verzorgd evenement en/of het gebruik van door ons aangeboden diensten. Wij verzamelen geen gegevens door middel van profilering, aankoop van derden, eigen onderzoek.

Voorletters Ledenadministratie, Evenementen, Diensten
Voornaam Ledenadministratie, Evenementen, Diensten
Tussenvoegsel Ledenadministratie, Evenementen, Diensten
Achternaam Ledenadministratie, Evenementen, Diensten
Postcode Ledenadministratie, Evenementen, Diensten
Huisnummer Ledenadministratie, Evenementen, Diensten
Straat Ledenadministratie, Evenementen, Diensten
Woonplaats Ledenadministratie, Evenementen, Diensten
Telefoon Informatievoorziening, Diensten
E-mailadres Informatievoorziening

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven en waarom doen wij dit?

Gegevens worden uitsluitend doorgegeven/gedeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de betreffende dienstverlening en daarnaast in overeenstemming is met de hierboven beschreven doeleinden. Binnen de ISV hebben alleen hoofdbestuursleden toegang tot de ledenadministratie.

Bij het aangaan van uw lidmaatschap geeft u toestemming voor het gebruik van gegevens bij de activiteiten die de ISV als rasvereniging uitvoert en die volgen uit onze doelstelling: het bevorderen van het ras.

In geen geval verkopen wij uw gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.